HUSK

Planleggingsdager 2016/17:

18. November
2. Januar
-de tre siste kommer våren 2017

Foreldremøte/foreldrekaffe
sammen med Lille Parallellen
12. Oktober kl 20.00